Kasulikku

Siia hakkame lisama kasulikke näpunäiteid hoovide ja haljasalade hooldamise kohta.

Hüdrokülv-mis see on?

04.12.2011

Mis see on?

Hüdrokülv on võrreldes tavalise muruseemne külviga oluliselt erosioonikindlam ning kiirem meetod suuremate pindade haljastamiseks. Segu mis piritsitakse eelnevalt planeeritud pinnasele sisaldab muruseemet, väetist, vett, värvainet, vanapaberit, liimi ja fiiberkiudu. Soodate ilmastikutingimuste korral on külvatavad alad rohelised juba ca 2 nädala jooksul.

Kus seda kasutatakse?

Kasutatakse suuremate haljasalade ja maanteenõlvade haljastuseks. Puudub vajadus kvaliteetse huumusrikka pinna järele.

 

Puitaedade ehitus era- ja kortermajadele

04.12.2011

Puitaedade rajamisel tasuks aluseks võtta ETF (Eesti Ehitusteabe Fond) RT-E 89-005 juhendteatmik piirdeaedade kohta.

Piirdeaeda kavandama hakates tasuks endale selgeks teha mis kõrgusega piire olema peaks.  Kõige levinum kõrgus on 1,5 m mis aga ei piira hoovi sisse vaatamist. Inimese pilgu eest piirab ca 1,8m kõrgune aed. Loomulikult peab enne tööde algust aia kõrguse ja materjali kooskõlastama kohalikus omavalitsuses. Aia planeerimisel jälgida, et planeeritav piire oleks sarnane naaberkinnistute aiaga ning ei muutuks liiga domineerivaks.

Jalgvaärava laiuseks võetakse tavaliselt 1-1,2m, autovärava laius eramajal on 3,2, kortermajal 4-5m. Olenevalt värava ülesehitusest tasub tiibväravale laiusel üle 1,5m tiiva kohta lisada lisahing st 3 hinge ühele poole. Loomulikult ei tohi värava planeerimise juures ära unustada automaatika vajadust. Värava alla peaks jääma 8-12cm kõrgune vahe, et tagada väikeste lumekoguste juures värava avanemine.

Värava raam on võimalik valmistada kas puidust või metallist. Viimane on kindlasti pikemaealisem. Puidust raami valmistamisel tasuks kasutada 50x100 või suuremat mõõtu puitu. Kindlasti tuleb paigaldada raamile diagonaal alt postipoolsest nurgast üles välimisse nurka. Metallvärava ehituseks kasutada 60x40 nelikanttorust metalli. Peale keevitustöid tuleks kindlasti raam kuumtsinkida või pulbervärvida. Kui on soov värav katta puitlippidega peab raami peale horisontaalpindadele paigaldama poltidega 50x50 või 50x100 latt millele paigaldatakse puitlipid.

Aiaposti valikul oleneb paljugi rahakotist. Meie soovitame metallposte millele on keevitatud horisontaallattide kinnituseks nn kõrvad ning maapinna osasse ankruks metallvarras peale. Kindlasti tuleb post kuumtsinkida või pulbervärvida. Posti maapinda paigaldamiseks on rusikareegel ca 1/3 postist on maas, 2/3 väljas. See tagab aia püsivuse. Loomulikult sõltub paigaldussügavus suuresti maapinnast. Puitposti kasutades tuleb see teha sügavimmutatud puidust.

Meie oleme postid maa sisse paigaldanud ca 0,3x0,3x0,7m sügavusse auku mis täidetakse madalamargilise betooniga C12/15. Väravapostid süvistatakse 0,7 kuni 1,2m sügavusele. ETFi lugedes on seal välja toodud ka keerulisemaid ning kallimaid lahendusi.

Puitlipid ja horisontaallatid tuleb enne paigaldamist katta immutusvahendiga mis võib, oleneb toonist, jääda ka lõplikuks viimistluskihiks. Kindlasti tuleks katta kastmismeetodil või rulli/pintsliga. Pihustiga kattes ei ole pinnale jääv immutusvahendi kogus piisav. Lipid tasuks kinnitada horisontaallatile naeltega. Kruvidega paigaldusel on oht, et need võivad puruneda. Paigalduseks tõmmata ette nöör või pöördlaseriga horisontaalne joon.